สาคูไส้ปลาเทร้าต์จากโครงการหลวงTapioca dumplings of royal project smoked trout, toasted peanuts, coriander & pennywort #pastebangkok #pastegaysorn

- Category: food - Posted by:

สาคูไส้ปลาเทร้าต์จากโครงการหลวงTapioca dumplings of royal project smoked trout, toasted peanuts, coriander & pennywort #pastebangkok #pastegaysorn