หลนปูอลาสก้ากับไข่เค็มจากน่าน, มะ​อึก, ดอก​กระเจียว, ลูกสะบ้าและลูกมะเดื่อLon relish of Alaskan king crab, Nan province salted duck egg, fresh coconut and siamese tulip #pastegaysorn #pastebangkok #foodspotting #foodporn #foodie #foodstagram #instafood #thaifood #thaistagram #gourmet #gastronomy #modernthai #thaicuisine #thailand #cheflife #amazingthailand

- Category: food - Posted by:

หลนปูอลาสก้ากับไข่เค็มจากน่าน, มะ​อึก, ดอก​กระเจียว, ลูกสะบ้าและลูกมะเดื่อLon relish of Alaskan king crab, Nan province salted duck egg, fresh coconut and siamese tulip #pastegaysorn #pastebangkok #foodspotting #foodporn #foodie #foodstagram #instafood #thaifood #thaistagram #gourmet #gastronomy #modernthai #thaicuisine #thailand #cheflife #amazingthailand