มัสมั่นแกะทุเรียนหมอนทองใส่จาวมะพร้าวและลูกกระวาน Massaman lamb curry of crispy young mhon thong durian, shaved coconut apple & Thai cardamom #pastebangkok #pastegaysorn

- Category: food - Posted by:

มัสมั่นแกะทุเรียนหมอนทองใส่จาวมะพร้าวและลูกกระวาน Massaman lamb curry of crispy young mhon thong durian, shaved coconut apple & Thai cardamom #pastebangkok #pastegaysorn